• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Danh sách các bộ probe thiết kế sẵn phát hiện thay đổi di truyền

Hybridization Capture-based Target Enrichment for NGS

1. SureSelect Cancer AIO Lung assay – Bộ probe phát hiện đột biến liên quan đến ung thư phổi Một xét nghiệm, 20 gen, tất cả các gen ung thư phổi có thể ảnh hưởng đến điều trị (actionable genes), và hơn thế nữa. Bộ panel có kích...

Các sản phẩm trong Giải trình tự gene

Đối tác của USCI