• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Bộ probe nghiên cứu lâm sàng - SureSelect Clinical Research Exome V4

SureSelect Clinical Research Exome V4

Bộ probe SureSelect Clinical Research Exome V4 (CRE V4) từ Agilent được thiết kế dựa trên kết quả từ các nghiên cứu lâm sàng giúp tối ưu hoá vai trò giải trình tự exome phục vụ nghiên cứu lâm sàng Bao phủ 6,500 genes và cả vùng không mã...

Các sản phẩm trong Giải trình tự gene

Đối tác của USCI