• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Ban Giám đốc

Đặng Thụy Thanh Ly

Ban Giám đốc

Nguyễn Thành Khôi

Ban Giám đốc

Kinh doanh

Huỳnh Thị Mộng Thúy

Kinh doanh

Hỗ trợ ứng dụng

Lương Trần Mỹ Linh

Hỗ trợ ứng dụng

Nguyễn Thị Khánh Ngâu

Hỗ trợ ứng dụng

Hỗ trợ kỹ thuật

Đặng Quốc Phong

Hỗ trợ kỹ thuật

Nguyễn Huỳnh Minh Phụng

Hỗ trợ kỹ thuật

Trần Minh Tài

Hỗ trợ kỹ thuật

Hoàng Quốc Long

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ xuất nhập hàng

Lưu Chí Bình

Hỗ trợ xuất nhập hàng

Lê Thị Diễm Quýt

Hỗ trợ xuất nhập hàng

Kế toán

Nguyễn Thị Nguyệt

Kế toán

Phạm Cát Tiên

Kế toán

Nguyễn Thị Ngát

Kế toán