Warning: session_start() [function.session-start]: open(/home/trichdan/public_html/unitedscientific.com.vn/tmp/sess_9a4nuuscu4n8h4ci58ts197pu3, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/trichdan/public_html/unitedscientific.com.vn/includes/functions/mainfile.php on line 166
Nhân sự
  • (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Ban Giám đốc

Đặng Thụy Thanh Ly

Ban Giám đốc

Nguyễn Nguyên Quang

Ban Giám đốc

Kinh doanh

Huỳnh Thị Mộng Thúy

Kinh doanh

Lê Nguyễn Như Tuyến

Kinh doanh

Nguyễn Trâm Anh

Kinh doanh

Hỗ trợ ứng dụng

Huỳnh Ngân Hà

Hỗ trợ ứng dụng

Nguyễn Tuấn Nghĩa

Hỗ trợ ứng dụng

Nguyễn Minh Tú

Hỗ trợ ứng dụng

Trần Văn Hải Nam

Hỗ trợ ứng dụng

Hỗ trợ kỹ thuật

Đặng Quốc Phong

Hỗ trợ kỹ thuật

Nguyễn Huỳnh Minh Phụng

Hỗ trợ kỹ thuật

Trần Minh Tài

Hỗ trợ kỹ thuật

Hoàng Quốc Long

Hỗ trợ kỹ thuật

Phạm Văn Linh

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ xuất nhập hàng

Lưu Chí Bình

Hỗ trợ xuất nhập hàng

Lê Thị Diễm Quýt

Hỗ trợ xuất nhập hàng

Trần Thị Thanh Huyền

Hỗ trợ xuất nhập hàng

Nguyễn Thị Cẩm

Hỗ trợ xuất nhập hàng

Kế toán

Nguyễn Thị Nguyệt

Kế toán

Phạm Cát Tiên

Kế toán