• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Bộ probe thiết kế theo yêu cầu - NGS Custom Target Enrichment Probes

NGS Custom Target Enrichment Probes

Chỉ cần xác định các vùng gene mục tiêu muốn phân tích, chúng tôi sẽ thiết kế các bộ probe theo yêu cầu Hiệu suất cao và linh hoạt Tập trung giải trình tự những đoạn mục tiêu: kích thước <200Kb đến 24 Mb Cho phép gộp...

Các sản phẩm trong Giải trình tự gene

Đối tác của USCI