• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Bộ hoá chất chuẩn bị thư viện SureSelectXT HS2

SureSelectXT HS2

Chuẩn bị thư viện chất lượng cao với chỉ 10 ng DNA đầu vào từ khuôn DNA nguyên vẹn hoặc DNA tách chiết từ mẫu FFPE bị phân mảnh cao Cho phép chọn lựa phương pháp đánh dẫu mẫu đơn hoặc kép (single/duplex molecular barcode) giúp giảm...

Các sản phẩm trong Giải trình tự gene

Đối tác của USCI