• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Bộ hoá chất chuẩn bị thư viện SureSelectQXT

SureSelectQXT

Ứng dụng trong chuẩn bị thư viện trên mẫu DNA tách chiết từ người hoặc cả các tác nhân khác Bước phân mảnh DNA được thực hiện bằng enzyme transposase cung cấp sẵn trong bộ kit Cung cấp phương pháp đánh dấu mẫu kép (dual indexing...

Các sản phẩm trong Giải trình tự gene

Đối tác của USCI