• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống chuẩn bị thư viện NGS tự động - Bravo

Bravo

Mô tả Hệ thống hoàn chỉnh và linh hoạt nhất dành cho việc chuẩn bị mẫu NGS tự động Cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh gồm hệ thống vận hành và hoá chất giúp việc chuẩn bị mẫu NGS hoàn toàn tự động. Đảm bảo độ tin...

Sản xuất tại Mỹ

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI