• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Phần mềm phân tích Alissa Interpret

Alissa Interpret

Alissa Interpret  là một giải pháp tin học dựa trên nền tảng web cho phép các phòng thí nghiệm nghiên cứu lâm sàng phân loại, sắp xếp và báo cáo các biến thể gen một cách hiệu quả. Giúp tự động hoá quy trình phân tích dữ liệu từ...

Đối tác của USCI