• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống chụp ảnh và phân tích cấu trúc mô đa mục tiêu Hyperion

Hyperion Imaging System

Quan sát cấu trúc không gian sinh học phức tạp của vi môi trường xung quanh mô bằng Imaging Mass Cytometry (Công nghệ phân tích hình ảnh tế bào khổi phổ) Đạt được những hiểu biết chưa từng có về tế bào đơn và các mỗi quan hệ không...

Sản xuất tại US

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Tế bào - Miễn dịch

Đối tác của USCI