• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Máy chụp ảnh gel ChemiDoc

Hệ thống chụp ảnh ChemiDoc là hệ thống chụp và phân tích gel cũng như màng western blot hóa phát quang một cách nhanh, nhạy và đáng tin cậy. Hệ thống này đọc được tín hiệu của gel stain-free, hóa phát quang, và phần lớn các phương pháp...

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Protein

Đối tác của USCI