• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Kit Phát hiện SARS-CoV-2 từ mẫu nước bọt (CE-IVD)

Advanta Dx SARS-CoV-2 RT-PCR Assay

Đặc điểm nổi bật: Không cần quá trình tách chiết RNA Thông lượng cao: cho kết quả của 192 phản ứng trong 30 phút Không xâm lấn: quy trình thu mẫu nước bọt thuận tiện, không gây căng thẳng và không gây đau đớn Vì sao nước...

Sản xuất tại Mỹ

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI