• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Kit phát hiện các biển thể của virus SAR-CoV-2

Advanta SARS-CoV-2 Mutation Assay

Ưu điểm nổi bật: Phát hiện SARS-CoV-2 và các đột biến đồng thời từ cùng một mẫu đầu vào trên 1 IFC, giúp tiết kiệm lượng mẫu, hoá chất và thời gian Sử dụng mẫu nước bọt và không cần qua quá trình tách chiết Hỗ trợ...

Sản xuất tại Mỹ

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI